I’m very pleased with the operation and robustness of the machine. The fact that is has internal oscillation makes it very precise and it keeps the precision from the 1st till the last ball

Ntaus nrig ntaus nrig ntaus tshuab T1600

Kuv zoo siab heev rau kev ua haujlwm thiab kev siv tshuab ua kom ruaj khov. Qhov tseeb uas yog muaj qhov oscillation sab hauv ua rau nws muaj tseeb heev thiab nws ua rau cov neeg ncaj los ntawm 1st txog rau pob kawg

I tested the machine a few times. It’s been already about 6+ hs of use with the first battery charge, and still 40% left!.

Ntaus pob tesniv tshuab S4015

Kuv sim lub tshuab ob peb zaug. Nws twb tau txog 6+ hs ntawm kev siv nrog thawj lub roj teeb them, thiab tseem tshuav 40% lawm!.

Peb lub Blog

Peb cov khoom ntaus pob ncaws pob ntse xws li ntaus nrig ntaus nrig ntaus tshuab, ntaus pob ntaus tshuab, ntaus qaib ntaus tshuab, ncaws pob ntaus pob ncaws pob, ntaus pob ntaus pob tshuab, ntaus pob ntaus pob ncaws pob, ntaus pob ntaus pob tesniv tshuab, ntaus hlua khawm tshuab, kev teeb lub teeb, ntaus pob tesniv ntaus cuab yeej ntaus pob, ntaus pob tesniv, tis menyuam ntaus pob thiab lwm yam.

Sau Npe